• poskytovanie kompletných služieb pri realizácii obchodu s nehnuteľnosťami
  • sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
  • vyhotovenie zmlúv – kúpnych, nájomných, darovacích a iných, vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
  • obstaranie podkladov z katastra nehnuteľností
    – listy vlastníctva, kópie z katastrálnych máp, pozemnoknižné výpisy
  • vyhotovenie znaleckých posudkov a geometrických plánov
  • inžinierska činnosť vo výstavbe
  • vybavenie hypotekárnych a spotrebiteľských úverov